Γενική Συνέλευση του Α.Μ.Σ. ΑΚΡΙΤΑ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

 

 

A.Μ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ                              Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 20- 6-2017


           Το Δ.Σ. του Α.Μ.Σ. ΑΚΡΙΤΑ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 19.00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Κ. Νευροκοπίου               

Με θέματα:

1) Διοικητικός Απολογισμός απερχόμενου Δ/κού Συμβουλίου

2) Οικονομικός Απολογισμός απερχόμενου Δ/κού Συμβουλίου

3) Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. για την διετία 2017 -2019

 

Δικαίωμα ψήφου και λόγου έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.

Η οικονομική τακτοποίηση και η εγγραφή νέων μελών μπορεί να γίνει έως την έναρξη της Γεν. Συνέλευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο και ώρα την Δευτέρα 3-7-2017

                                                     ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                           Ο                                                                   Ο

                ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


     ΜΕΛΕΝΙΚΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ                            ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. 17                                          Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η                            της  20 ης Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα …18.00μμ

Στο Κ.Νευροκόπι σήμερα στις 20 του μηνός Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη,  στα γραφεία του σωματείου Α.Μ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, στο Κ. Νευροκόπι , συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου για να αποφασίσει για το  παρακάτω μοναδικό θέμα.

 

Παρόντα μέλη: 1. Μελενικιώτης Θωμάς                 2. Ζιμπίδης Γεώργιος                                                3. Χ΄΄Λαζαρίδης Νεκτάριος      4. Μυλωνάκη Στέλλα                                                 5. Μάστος Ιωάννης.

Απόντα μέλη ……………………0

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας άρχισε η συνεδρίαση υπό την προεδρεία του Μελενικιώτη Θωμά. Το συμβούλιο εξέτασε και αποφάνθηκε για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως παρακάτω:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

 

Με την έναρξη της συνεδρίασης το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι παρόλο που η θητεία του Δ.Σ. λήγει τον Αύγουστο, καθώς οι προηγούμενες εκλογές είχαν γίνει καθυστερημένα, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, πρέπει να προβούμε μέχρι τέλος του μήνα Ιουνίου σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέου Δ.Σ. για την διετία 2017 – 2019, προκειμένου το νέο συμβούλιο που θα προκύψει να έχει όλο τον χρόνο του σχεδιασμού της νέας αγωνιστικής περιόδου 2017-18, για μεταγραφές – αποδεσμεύσεις παικτών που ξεκινούν τον Ιούλιο, αλλά και του προϋπολογισμού της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ταμίας θα πρέπει να έχει έτοιμο για έγκριση απο την Γ.Σ. τον οικονομικό απολογισμό έτους 2016.

Εξετάζοντας τις ημερομηνίες αποφασίστηκε η Γ.Σ. να πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 στο αμφιθέατρο του Δήμου Νευροκοπίου.

Τέλος ευχαρίστησε όλα τα μέλη του Δ.Σ. που σε μία κρίσιμη περίοδο που κανείς δεν ενδιαφερόταν να αναλάβει την διοίκηση, και οδεύαμε σε διοίκηση πρωτοδικείου, μαζί αναλάβαμε και φέραμε σε πέρας την διετία 2015 -2017 το δύσκολο έργο.

 

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση στη ημερήσια διάταξη, λύθηκε η συνεδρίαση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                                1. Χ΄΄Λαζαρίδης Νεκτάριος

Μελενικιώτης Θωμάς               Ζιμπίδης Γεώργιος

2. Μυλωνάκη Στέλλα

3. Μάστος Ιωάννης