Γ ΕΘΝΙΚΗ

Συμπληρωματική προκήρυξη της Γ’ Εθνικής

Συμπληρωματική προκήρυξη της Γ’ Εθνικής

Συμπληρωματική προκήρυξη εξέδωσε η ΕΠΟ για το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής με το άρθρο 15 να ορίζει τα του προβιβασμού και του υποβιβασμού των ομάδων. Συγκεκριμένα αναφέρεται σ’ αυτό ότι μετά από ειδικό πρωτάθλημα μεταξύ των πρωταθλητριών των οκτώ ομίλων, που θα χωριστούν σε δύο ομίλους και μετά από έξι αγωνιστικές οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα πάρουν την άνοδο για τη Football League.

Σε ό,τι αφορά τον υποβιβασμό, οι ομάδες στον τρίτο όμιλο, όπου μετέχουν οι σύλλογοι της Μαγνησίας, που θα καταλάβουν από την  9η θέση ως την 14η, δηλαδή οι έξι τελευταίες, θα υποβιβαστούν στα τοπικά πρωταθλήματα.

Αναλυτικά όσα ορίζει η συμπληρωματική προκήρυξη της ΕΠΟ:

Προβιβασμός στη Football League

Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των Ομάδων, θα προβιβαστούν στη Football League οι τέσσερις Ομάδες, (οι δύο πρώτες κάθε Ομίλου), που θα προκύψουν από το «ειδικό πρωτάθλημα». Συνολικά θα προβιβαστούν τέσσερις (04) Ομάδες. Αν μία ή περισσότερες ομάδες που δικαιούται να αγωνιστούν στην Football League παραιτηθούν για οποιανδήποτε λόγο από την συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα που ακολουθεί ή δεν δηλώσουν συμμετοχή ή δεν λάβουν την απαιτούμενη για την συμμετοχή τους αδειοδότηση, ή αν μία ή περισσότερες από τις δικαιούμενες να προβιβασθούν ομάδες από την Γ’ Εθνική ερασιτεχνική κατηγορία στην Football League επαγγελματική κατηγορία δεν καταφέρουν να συστήσουν ΠΑΕ ή δεν λάβουν την προβλεπόμενη αδειοδότηση, τότε το δικαίωμα για προβιβασμό αποκτούν οι τέσσερις (04) αμέσως επόμενες Ομάδες στην σειρά κατάταξης – μετά τον προβιβασμό των προβλεπόμενων – του ειδικού πρωταθλήματος και σύμφωνα με την σειρά κατάταξής τους και με τους ίδιους κανόνες, (Άρθρο 20 παρ. 10 του Κ.Α.Π.).

Παραμονή στη Γ’ Εθνική/Υποβιβασμός στις Ε.Π.Σ.

Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των Ομάδων, οι Ομάδες που θα παραμείνουν στην Γ’ Εθνική Κατηγορία για την περίοδο 2020 – 2021, είναι αυτές που θα καταλαμβάνουν ανά Όμιλο τις κάτωθι θέσεις:
Στους Ομίλους 1ο, 3ο, 4ο, 5ο και 7ο (14 Σωματεία), θα παραμείνουν από την 2η
θέση έως και την 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Οι Ομάδες που θα καταλαμβάνουν από την 9η θέση και κάτω υποβιβάζονται στην Α’ Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλήματος της οικείας Ε.Π.Σ.
Στον 2ο Όμιλο (15 Σωματεία), θα παραμείνουν από την 2η θέση έως και την 9η θέση του
βαθμολογικού πίνακα. Οι Ομάδες που θα καταλαμβάνουν από την 10η θέση και κάτω
υποβιβάζονται στην Α’ Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλήματος της οικείας Ε.Π.Σ.
Στον 6ο Όμιλο (13 Σωματεία), θα παραμείνουν από την 2η θέση έως και την 8η
θέση του βαθμολογικού πίνακα. Οι Ομάδες που θα καταλαμβάνουν από την 9η
θέση και κάτω υποβιβάζονται στην Α’ Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλήματος της οικείας Ε.Π.Σ.
Στον 8ο Όμιλο Κρήτης (09 Σωματεία), θα διεξαχθούν αγώνες play – off σε Όμιλο, με την
συμμετοχή των τεσσάρων (04) πρώτων Σωματείων της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης της κανονικής περιόδου, με την βαθμολογία που θα έχουν συγκεντρώσει στην εν λόγω κατάταξη, για την ανάδειξη του Πρωταθλητή.
Τα υπόλοιπα πέντε (05) Σωματεία της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης της κανονικής
περιόδου, με την βαθμολογία που θα έχουν στην εν λόγω κατάταξη, θα αγωνιστούν σε αγώνες play – out σε Όμιλο, για τον υποβιβασμό ενός (01) Σωματείου, στην Α’ Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλήματος της οικείας Ε.Π.Σ.

Προβιβασμός από Ε.Π.Σ.

Οι πενήντα τρεις (53) Πρωταθλήτριες ομάδες των Ε.Π.Σ. και οι τρεις (3) Δευτεραθλήτριες
Ομάδες των ιδρυτριών Ενώσεων, δηλαδή συνολικά πενήντα έξι (56) Ομάδες, προβιβάζονται
στη Γ’ Εθνική Κατηγορία για την περίοδο 2020 – 2021.

«Ειδικό πρωτάθλημα» για τον προβιβασμό στη Football League

Μετά το πέρας της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί «ειδικό πρωτάθλημα» για τον προβιβασμό των Ομάδων στη Football League για την περίοδο 2020 – 2021 με τους εξής όρους:
α. θα πάρουν μέρος σε αυτό οι πρώτες Ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης της
κανονικής περιόδου κάθε Ομίλου και των play-off για τον 8ο Όμιλο. Συνολικά θα πάρουν μέρος οχτώ (8) Ομάδες.
β. Θα σχηματιστούν δύο (2) Όμιλοι των τεσσάρων (4) Ομάδων ο καθένας ως εξής:
Θα γίνει κλήρωση και θα μπουν σε μία κληρωτίδα και τα οκτώ (08) Σωματεία – Πρωταθλητές.
Τα τέσσερα (04) πρώτα Σωματεία που θα κληρωθούν θα απαρτίζουν τον ένα Όμιλο και τα
υπόλοιπα τέσσερα (04) Σωματεία θα απαρτίζουν τον άλλο Όμιλο.
γ. Οι αγώνες που θα διεξαχθούν θα είναι διπλοί (εντός – εκτός έδρας). Συνολικά θα διεξαχθούν έξι (6) αγωνιστικές σε κάθε Όμιλο.
δ. Οι δύο πρώτες Ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης κάθε Ομίλου θα προβιβαστούν στη Football League. Συνολικά θα προβιβαστούν τέσσερις (4) Ομάδες.
ε. Οι υπόλοιπες Ομάδες του «ειδικού πρωταθλήματος» θα παραμείνουν στη Γ΄ Εθνική
κατηγορία για την περίοδο 2020 – 2021.
στ. Σε κάθε περίπτωση που χρειαστεί να καλυφθεί κενή θέση στην Football League για
οποιονδήποτε λόγο, πέραν των τεσσάρων (04) Ομάδων που θα έχουν δικαίωμα προβιβασμού, τότε το δικαίωμα για προβιβασμό αποκτούν οι τέσσερις (04) Ομάδες που δεν θα έχουν προβιβασθεί, με την εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 10 του Κ.Α.Π